Utorak, 22 Prosinac 2020 13:09

EU projekt

 

Slika1 eu

 Slika2 eu Slika3euSlika4 eu

 

 

 

 

                                     Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

                    USPOSTAVA I POBOLJŠANJE UVJETA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

 

NAZIV PROJEKTA: USPOSTAVA I POBOLJŠANJE UVJETA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

 

ŠIFRA PROJEKTA: KK.08.1.2.03.0026

NAZIV KORISNIKA: Opća bolnica Gospić

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14.7.2014. – 30.9.2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.932.340,12 kn

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 20.932.340,12 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 20.932.340,12 kn

PREDMET PROJEKTA: Rekonstrukcija i uređenje (adaptacija) postojećih prostorija kirurškog odjela – operacijski blok i dogradnja objekta za dnevnu bolnicu u sklopu Opće bolnice Gospić. U sklopu rekonstrukcije i uređenjem postojećih prostorija kirurškog odjela obuhvaćena je izgradnja tri operacijske sale o kojih je, u ovoj fazi,  jedna operacijska sala u cijelosti izgrađena i opremljena pripadajućom opremom  i pripremljena za stavljanje u funkciju. Uz to izvršena je i adaptacija prostora za pripremu pacijenata za operacijske zahvate, prekrevetavanje i ostali sadržaji. Također je izvršena i rekonstrukcija prostora i prostorija za pripremu medicinskog osoblja (sanitarni čvorovi, svlačionice i ostalo).

Dnevna bolnica obuhvaća prostorije za djecu i odrasle kapaciteta 15 kreveta sa pripadajućom opremom.

Ukupna površina obuhvaćena projektom građevinskih radova je 572 m2 od čega Rekonstrukcija kirurškog odjela 372 m2 a dogradnja dnevne bolnice 200 m2.

                       

Rekonstruirani operacijski blok i dnevna bolnica su opremljeni potpuno novom opremom čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti za liječenje i rad u pružanje zdravstvene skrbi u bolnici.                                                                                                                            

SVRHA PROJEKTA: Poboljšanje isplativosti i pristupa liječenja u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Cilj je smanjenje broja liječenih pacijenata u stacionarnom dijelu bolnice uz istovremeno povećanje broja pacijenata u dnevnoj bolnici. Stoga će promjena oblika skrbi posljedično imati unaprjeđenje kvalitete i povećanje učinkovitost pružanja bolničkih usluga, povećanje djelotvornosti te racionaliziranje troškova poslovanja uz istovremeno smanjenje liste čekanja   i smanjenje broja dana bolničkog liječenja.

OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA:

- ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite

- povećanje učinkovitosti i djelotvornosti bolnice

- povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite

- smanjenje troškova bolničke skrbi

Maksimalno postizanje ciljeva utvrđenih ovim projektom očekuje se u narednom razdoblju po puštanju svih kapaciteta u rad.

KONTAKT OSOBA ZA INFORMACIJE O EU SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA:

Petar Radošević, mag. prav. in manag. neprem, struč. spec. oec., Ivan Marković, bacc. ing. sec.

Opća Bolnica Gospić