Bolnička jedinica za centralno naručivanje

Naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke Jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se u bolničkoj Jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručivati:

1. OSOBNO na šalteru za CENTRALNO NARUČIVANJE uz predočenje:
•  UPUTNICE doktora primarne zdravstvene zaštite i / ili
•  NALAZA specijaliste koji je zatražio pretragu ili pregled

2. FAXOM na broj 053 573 488

3. E-MAILOM:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ZA NARUDŽBU E-MAILOM ILI TELEFAKSOM POTREBNO JE DOSTAVITI:

• PRESLIKU UPUTNICE (u slučaju e-maila skeniranu uputnicu) doktora primarne zdravstvene zaštite i
• PREDLIKU NALAZA (u slučaju e-maila skenirani nalaz) liječnika specijaliste koji je preporučio
pretragu ili pregled
NAVEDENI DOKUMENTI MORAJU SADRŽAVATI:

1. IME I PREZIME pacijenta

2. GODINU ROĐENJA

3. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice ili iskaznice dopunskog osiguranja –
broj ima 9 znamenki)

4. VRSTU ZDRAVSTVENE USLUGE ILI PRETRAGE

5. Kontakt ADRESU I BROJ TELEFONA ILI MOBITELA, BROJ FAX-a ili E-MAIL adresu

Traženu dokumentaciju potrebno je proslijediti  na BOLNIČKU JEDINICU ZA CENTRALNO NARUČIVANJE nakon čega ćete:

• dobiti na fax ili e-mail potvrdu o narudžbi na kojoj će pisati termin dolaska ili
• biti pozvani na broj telefona ili mobitela koji ste dostavili

NEPOTPUNI PODACI NEĆE BITI UVAŽENI I NARUDŽBA NEĆE BITI OSTVARENA!

NARUČIVANJE TELEFONOM NIJE MOGUĆE!

BROJ KONTAKT TELEFONA ZA INFORMACIJE JE 053 658 531 u vremenu svakim radnim danom od 13 – 15 sati.

NAPOMENA O SIGURNOSTI PODATAKA RADI OSIGURANJA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA PREMA ZAKONU

Važno je da kontakt telefax ne bude u nekoj javnoj ustanovi poput pošte i sl. Jer je u tom slučaju upitna zaštita osobnih podataka, pa stoga u nemogućnosti posjedovanja osobnog telefaxa ili e-maila preporuka je da kontakt ostvarite preko svog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na neki drugi način koji osigurava sigurnost povratne informacije.

Kontakt broj mora biti napisan jer u skladu sa zakonom ne bi smjeli obavijest slati Vam na broj s kojeg je fax poslan ako Vi niste taj broj naveli za kontakt.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U Republici Hrvatskoj nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08)

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku identificiranu osobu ili fizičku   osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovu identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njen fizički, psihološki, mentalni, gospodarski ili socijalni identitet.

Opća Bolnica Gospić