INTERNISTIČKA DJELATNOST AMBULANTI

KONTAKT I NARUČIVANJE NA PREGLEDE:

CentralnI prijem: 053/658-531 od 13 – 15 h

Na fax : 053/573-488 ili kod svog liječnika opće prakse.

Na dijagnostičke preglede (holtere i ergometriju ) možete se naručiti na 053/658-518 (13 – 15 h)

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak – petak: 07 – 15 h

jedan dan u tjednu prema rasporedu: 12 – 20 h

PREGLEDI:

  1. PREGLED SPECIJALISTE INTERNISTE
  2. PREDOPERACIJSKI PREGLED I MIŠLJENJE
  3. EKG 12 KANALNI SA OČITANJEM
  4. 24-satni holter -EKG (kontinuirano snimanje ekg-a tijekom 24 sata)

5.HOLTER TLAKA (kontinuirano snimanje krvnog tlaka tijekom 24 sata)

  1. UZV SRCA

7.ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE  (test opterećenja na traci)

  1. UZV doppler venske /arterijske cirkulacije donjih ekstremiteta  ( srijeda ) 

DJELATNICI:

 INTERNISTA   DRAGO RATKOVIĆ , dr. med. spec. INTERNISTA  

 IVAN SESAR, dr. med. spec.  INTERNISTA

 IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec.  INTERNISTA

ANTON RATKOVIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA

DALIA JOHMAN PAVUN, dr. med. spec. INTERNISTA

 MARIJA MARAS, bacc. med. tech.

SANDRA TOMAŠIĆ, med. sestra

CENTAR ZA DIJABETES

 

RADNO VRIJEME:

Svaki utorak: 07 – 13 h

Individualna edukacija pacijenata: 13 – 15 h

 

PREGLEDI:

  1. PREGLED SPECIJALISTE INTERNISTE –DIJABETOLOGA
  2. DNEVNA DIJABETOLOŠKA BOLNICA
  3. EDUKACIJA O PREHRANI I TERAPIJI PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI

DJELATNICI:

 IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA

MARIJANA RENDULIĆ, bacc. med. tech.            

             

DNEVNA INTERNISTIČKA  BOLNICA

RADI ISKLJUČIVO PO PREPORUCI SPECIJALISTE INTERNISTE

RADNO VRIJEME : 

ponedjeljak – petak: 07 – 15 h

jedan dan u tjednu prema rasporedu: 12 – 20 h

DJELATNICI:

 INTERNISTA   DRAGO RATKOVIĆ , dr. med. spec. INTERNISTA  

 IVAN SESAR, dr. med. spec.  INTERNISTA

 IVANKA KRMPOTIĆ, dr. med. spec.  INTERNISTA

ANTON RATKOVIĆ, dr. med. spec. INTERNISTA

DALIA JOHMAN PAVUN, dr. med. spec. INTERNISTA

 MARIJA MARAS, bacc. med. tech.

SANDRA TOMAŠIĆ, med. sestra

MARIJANA RENDULIĆ, bacc. med. tech.

Opća Bolnica Gospić