ODSJEK ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

 

Voditelj:

Srećko Marinković, dr.med.specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Glavna med.sestra:

Anđelko Čumbelić, bacc.med.tech.

Liječnici:

Damir Pahljina, dr.med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Iva Filipović, dr.med.specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Nataša Miolović, dr.med.specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Medicinske sestre-tehničari:

Katica Tomljenović, med.sestra – anesteziološki tehničar

Josip Pezelj, med.tehničar – anesteziološki tehničar

Milka Šikić, med.sestra – anesteziološki tehničar

Monika Kovačić, med.sestra – anesteziološki tehničar

Enita Krpan, med.sestra – anesteziološki tehničar

Ivana Jurjević, bacc.med.tech. - anesteziološki tehničar

Lucijana Franić Golik, bacc.med.tech.

Tomislav Špoljarić, med.tehničar

Mirjana Tomičić, bacc.med.tech

Nikolina Čumbelić, med.sestra

Maja Šarić, med.sestra

Ivanka Pezelj, med.sestra

Ivana Kurevija, med.sestra

Iva Borovac, med.sestra

Helena Asić, med.sestra

  Odsjek za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje nalazi se na 1. katu, a sastoji se od više segmenata:

-          Jedinice za intenzivno liječenje (JIL) i reanimaciju

-          Anesteziologija i operacija

-          Anesteziološke specijalističke ambulante

-          Ambulanta za bol

Na odjelu rade 2 specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; 1 specijalizant i 15 med.sestara-tehničara. Povremeno rad anesteziologa ispomažu specijalisti iz drugih suradnih zdravstvenih ustanova.

Osoblje redovito sudjeluje u procesima trajnog strukovnog usavršavanja i kontinuiranog obrazovanja. U kontinuitetu se radi na osuvremenjivanju opreme za dijagnostiku i liječenje.

Područje našeg djelovanja obuhvaća preoperativni pregled i optimizaciju stanja bolesnika, izvođenje opće ili regionalne anestezije, intraoperativni nadzor bolesnika i održavanje vitalnih funkcijaza vrijeme operacije kao i postoperativni nadzor u sobi za buđenje te uklanjanje boli poslije operacije, kao i kronične boli.

JIL i reanimacija

U sklopu Jedinice intenzivnog liječenja, uz stalnu prisutnost liječnika i posebno educiranih medicinskih sestara, kroz 24 sata zbrinjavamo i liječimo sve najteže operirane, politraumatizirane i druge vitalno ugrožene bolesnike. JIL ima ugovorena 3 krevetna mjesta, što često ne odgovara stvarnim potrebama pa ponekad bude smješteno i do 5 pacijenata. Opremljeni smo respiratorima, monitorima, i svom popratnom aparaturom koji omogućuju svaki oblik liječenja vitalno ugroženog bolesnika, te prijenosnim respiratorima za potrebe transporta.

Liječenje u JIL-u se provodi u skladu s najnovijim spoznajama s područja intenzivne medicine. U liječenje bolesnika, po potrebi uključuju se specijalisti s područja kirurgije, radiologije, interne medicine, neurologije, ginekologije, psihijatrije, pedijatrije i otorinolaringologije. Za kvalitetno provođenje intenzivnog liječenja i njege u našem JIL-u uposleno je 9 medicinskih sestara/tehničara. Sestrinski rad se provodi i dokumentira u skladu s najnovijim spoznajama s područja intenzivnog liječenja i njege.

Sala za reanimaciju smještena je u prizemlju zgrade, u sklopu OHBP-a. U potpunosti je opremljena za prijem i oživljavanje najtežih, vitalno ugroženih bolesnika. Na poziv, reanimacijski tim pruža reanimatološke usluge za cijelu bolnicu. Reanimacijski tim sačinjavaju specijalist anesteziolog iz JIL-a, te dežurni anesteziološki tehničar kojeg, po potrebi mijenja sestra iz JIL-a.

 

 

Anesteziologija i operacija

Uz liječnika specijalistu na anesteziji su uposlena 5 anesteziološka tehničara. Svako radilište anestezije (kirurške i ginekološke operacijske dvorane) opremljeno je svim potrebnim za sigurno i pouzdano izvođenje anestezijskog postupka. Oprema je gotovo sva novijeg datuma i u potpunosti prati svjetske trendove.

Soba za postanestezijski nadzor nalazi se neposredno uz operacijski trakt i opremljena je suvremenim uređajimaza nadzor vitalnih funkcija. U sobi za postanestezijski oporavak bolesnika zaprimaju se svi bolesnici operirani u sklopu kirurškog ili ginekološkog operativnog trakta, a kojima nije potrebna intenzivna skrb u JIL-u.

 

Anesteziološka ambulanta

 

 

 

Opća Bolnica Gospić