Pedijatrija

KONTAKT: 053/658-536

Voditelj odjela: dr. Linda Hibravi Kosić, specijalist pedijatar

Odjelni liječnik: dr. Kristina Ilić,specijalist pedijatar

Glavna sestra odjela:Manda Pavičić Naglić,mag.med.techn

Odjelne sestre:

Ivanka Lulić, med. sestra

Marija Mravinac, med. sestra

Marija Miljković, med. sestra

Marija Tomljenović, med. sestra

Katarina Jelić, med. sestra

Ivana Grgurić,med.sestra

Tijana Ljiljak, med.sestra

Specifikacije:

 

Od 1958. – 1967. g. djeca su se liječila u sklopu internog odjela Medicinskog centra Gospić. Od 1967. – 1970. g. preglede bolesne djece obavljao je pedijatar, ali samo ambulantno. 1970. g. Pedijatrija kao djelatnost postoji kao samostalni odjel u Medicinskom centru Gospić pod vodstvom liječnika specijaliste pedijatra.

Od 2005. “Dječiji odjel – prijatelj djece” u okviru akcije  “Za osmijeh djeteta u bolnici”

Dječji odjel raspolaže s 8 bolničkih kreveta, na odjelu imamo mogućnost apartmanskog smještaja majke uz dijete. Omogućujemo zbrinjavanje akutno i kronično bolesne djece od rane novorođenačke dobi do 18-e godine starosti, godišnje oko 700 pacijenata.
Dnevna bolnica je kao moderniji tip liječenja već duže zastupljena u našem radu, s tendencijom da djeca dobiju tijekom danu terapiju ali ne ostaju spavati na odjelu, odnosno ne odvajaju se od roditelja.

Odjel je dobro opskrbljen aparaturom potrebnom za svakodnevni rad i liječenje bolesne djece, a imamo suvremeno opremljenu igraonicu što je ponekad bitnije za bolesno dijete nego svi naši medicinski postupci.

U rad igraonice uključeni su volonteri Društva Naša Djeca Grada Gospića koji se igraju s bolesnom djecom, čitaju im priče i na taj način pomažu u ozdravljenju.

 Kroz polikliničku djelatnost:

Pedijatrijska ambulanta radi od 09 h do 13 h (u ambulanti se pregledavaju bolesna djeca, sva djeca iz hitnog prijema, te provodimo i redovno cijepljenje zdrave djece ovisno o narudžbi u određene dane u tjednu)

U kabinetu za pedijatrijsku dijagnostiku obavljamo pregled ultrazvuka mozga i kukova za novorođenčad i dojenčad.

Sve narudžbe za preglede i ultrazvuk se provode na broj telefona centralnog prijema 053 658 531 ili broj fax-a 053 573 -488

Smještaj roditelja uz bolesno dijete moguće je ostvariti:

 • u okviru Akcije za osmjeh djeteta – dječji odjel prijatelj djece omogućen je 24- satni smještaj jednog od roditelja bez obzira na dob djeteta u bolesničkoj sobi bez prava na obroke (roditelj je prisutan uz smještaj na ležajevima i foteljama sa drugim roditeljima u bolesničkoj sobi).
 • cjelodnevni smještajuključujući noćenje i tri obroka za majke djece koje doje, pod uvjetom da je majčino mlijeko jedina prehrana dojenčeta (uz uputnicu koju majci izdaje njezin izabrani doktor)
 • apartmanski smještaj uz nadoplatu 200 kn (PDV uključen)24-satni smještaj jednog od roditelja bez obzira na dob djeteta uključujući tri obroka tijekom boravka

 

Dragi roditelji!

 Ove su upute namijenjene Vama koji ćete boraviti uz svoje dijete tijekom 24 sata.

Imaju za cilj da Vašem djetetu i Vama boravak u bolnici olakšaju i učine ugodnijim. U ovim trenucima Vi ste najpotrebniji Vašem djetetu, te Vas ljubazno molimo da kroz suradnju, razumijevanje, strpljenje i partnerski odnos doprinesete dobrobiti Vašeg djeteta. Svojim znanjem i stručnošću nastojat ćemo napraviti sve da oporavak bude što brži, te da boravak u bolnici bude što kraći.

Po prijemu djeteta na odjel osoblje će Vas upoznati sa uvjetima smještaja. U dogovoru sa nadležnim liječnikom za vrijeme vizite dobit ćete sve potrebne informacije o zdravstvenom stanju djeteta.

ŠTO PONIJETI U BOLNICU?

Preporuča se ponijeti nekoliko omiljenih djetetovih stvari, sredstva za osobnu higijenu djeteta, pidžamu, ugodnu dnevnu odjeću, kućne papuče za roditelje i dijete. Napominjemo da odjel nije u mogućnosti snositi odgovornost za izgubljene stvari. Svome djetetu možete donositi hranu i sokove uz prethodan dogovor s nadležnim liječnikom i medicinskom sestrom.

 

PRIJAM BOLESNIKA NA LIJEČENJE

Bolesnik se prima na liječenje u Bolnicu temeljem uputnice liječnika PZZ (redovan prijam) ili nakon pregleda i obrade bolesnika na bolničkom hitnom prijemu (hitan prijem)

REDOVAN PRIJAM

Svakim radnim danom od 07-15 h temeljem uputnice liječnika PZZ i upisa u prijemnu kancelariju Opće bolnice Gospić

Nakon upisa pregled bolesnika liječnik pedijatar obavlja  u pedijatrijskoj ambulanti koja se nalazi ispred odjela

Prije smještaja bolesnika u bolesnički krevet, obavezno se obavlja osobna higijena (kupanje),uz pomoć roditelja i medicinske sestre

Smještaj bolesnika na odjelu u vrstu bolesničke sobe ovisi isključivo o medicinskoj dijagnozi

Na odjelu uz bolesnika može boraviti jedna osoba(roditelj)

HITAN PRIJAM

Svakim danom u tjednu kroz 24 sata

Prijam na odjel nakon pregleda i obrade na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,a po odluci liječnika specijaliste pedijatra

PLAN LIJEČENJA

Od trenutka primitka na bolnički odjel, bolesnik se mora za vrijeme liječenja i boravka u bolnici pridržavati odredaba i uputa liječnika i drugih zdravstvenih radnika u cilju što bržeg oporavljanja i ozdravljenja

 Svakog bolesnika ( roditelja) važno je upoznati s  odredbama kućnog reda

Kod propisivanja terapije nadležni liječnik radi po svome vlastitom nahođenju, postupajući kod toga u skladu s pravilima medicinskih znanosti, te protokolima liječenja i standardiziranih smjernica

Prije propisivanja načina liječenja odnosno terapije, odjelni liječnik specijalist može zatražiti da se prethodno ili tijekom trajanja liječenja izvrše potrebni laboratorijski, radiološki i drugi specijalistički pregledi kako bi se moglo što prije odrediti dijagnozu, način i tijek liječenja.

Kod određenih kriterija koje u propisivanju pojedinih fizikalno-terapeutskih postupaka ukoliko je potrebno zatražit će se pregledi i mišljenje i ostalih liječnika  specijalista (konzilijarni pregled)

Vizitu na odjelu tijekom dopodneva s početkom u 9 h obavlja stručni tim zdravstvenih radnika na odjelu u sastavu: voditelj bolničkog odjela, liječnik specijalist na odjelu, glavna medicinska sestra odjela, sobna medicinska sestra

Popodnevna vizita na odjelu obavlja se svakog dana u 18,00 sati

ZDRAVSTVENA  NJEGA BOLESNIKA

Bolesniku se tijekom njegovog boravka u Bolnici mora, uz liječenje, pružati i sva potrebna njega s obzirom na vrstu bolesti, a u skladu sa suvremenim medicinskim dostignućima i standardima.

Njega bolesnika sastoji se naročito od:

 1. brige zdravstvenih i drugih radnika Bolnice da se bolesniku na vrijeme osigura, omogući i pruži potrebna liječnička i druga pomoć
 2. ispravne prehrane za vrijeme bolesti i boravka na liječenju u Bolnici
 3. brige da se bolesniku omogući održavanje osobne higijene
 4. održavanje higijene u bolesnikovoj okolini
 5. brige da se bolesniku osigura potreban mir, a prema potrebi i okupacijska razonoda (boravak u igraonici)
 6. pravilnog i susretljivog odnosa svih radnika Bolnice prema bolesniku te njegovu fizičkom i psihičkom stanju za vrijeme boravka u Bolnici, a posebno za vrijeme akutne bolesti

Za održavanje osobne higijene bolesnika, pored samog bolesnika ili pratnje (roditelja) brine medicinska sestra odjela

 OTPUST BOLESNIKA S LIJEČENJA

Bolesnik se otpušta s odjela

 1. nakon završenog liječenja
 2. na vlastiti zahtjev odnosno na zahtjev zakonskog skrbnika

Kad bolesnik na vlastiti zahtjev želi napustiti Bolnicu, protivno savjetu  odjelnog liječnika da ostane, bolesnik odnosno njegov zakonski skrbnik mora potpisati izjavu o samovoljnom napuštanju liječenja u Bolnici (OP-003.02.-PED)

Na dan otpusta bolesnik dobiva svu potrebnu dokumentaciju  (otpusno pismo,otpusnicu,račun bolničkog liječenja);

Otpusno pismo zdravstvene njege – ukoliko zdravstveno stanje bolesnika zahtjeva daljnji nastavak zdravstvene njege

PREMJEŠTAJ BOLESNIKA U DRUGE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ukoliko zdravstveno stanje bolesnika  po procjeni liječnika specijaliste zahtjeva bolničko liječenje u ustanovi višeg ranga,isti bolesnik biti će upućen s odgovarajućom medicinskom pratnjom u Klinički bolnički centar gdje mu se može pružiti odgovarajuće liječenje

Premještaj za liječenje u drugoj ustanovi može zatražiti i bolesnik ili zakonski skrbnik – vezano za isti zahtjev postupa se prema odredbi kolegija liječnika  na dan zahtjeva zdravstvene ustanove u kojoj se bolesnik liječi i odredbi liječnika Kliničkog bolničkog centra.

Kućni red

Kućni red roditelji

Opća Bolnica Gospić