Pedijatrija

KONTAKT: 053/658-536

Voditelj odjela: dr. Linda Hibravi Kosić, specijalist pedijatar

Odjelni liječnik: dr. Kristina Ilić,specijalist pedijatar

Glavna sestra odjela:Manda Pavičić Naglić,mag.med.techn

Odjelne sestre:

Ivanka Lulić, med. sestra

Marija Mravinac, med. sestra

Marija Miljković, med. sestra

Marija Tomljenović, med. sestra

Katarina Jelić, med. sestra

Ivana Grgurić,med.sestra

Tijana Ljiljak, med.sestra

Specifikacije:

 

Od 1958. – 1967. g. djeca su se liječila u sklopu internog odjela Medicinskog centra Gospić. Od 1967. – 1970. g. preglede bolesne djece obavljao je pedijatar, ali samo ambulantno. 1970. g. Pedijatrija kao djelatnost postoji kao samostalni odjel u Medicinskom centru Gospić pod vodstvom liječnika specijaliste pedijatra.

Od 2005. “Dječiji odjel – prijatelj djece” u okviru akcije  “Za osmijeh djeteta u bolnici”

Dječji odjel raspolaže s 8 bolničkih kreveta, na odjelu imamo mogućnost apartmanskog smještaja majke uz dijete. Omogućujemo zbrinjavanje akutno i kronično bolesne djece od rane novorođenačke dobi do 18-e godine starosti, godišnje oko 700 pacijenata.
Dnevna bolnica je kao moderniji tip liječenja već duže zastupljena u našem radu, s tendencijom da djeca dobiju tijekom danu terapiju ali ne ostaju spavati na odjelu, odnosno ne odvajaju se od roditelja.

Odjel je dobro opskrbljen aparaturom potrebnom za svakodnevni rad i liječenje bolesne djece, a imamo suvremeno opremljenu igraonicu što je ponekad bitnije za bolesno dijete nego svi naši medicinski postupci.

U rad igraonice uključeni su volonteri Društva Naša Djeca Grada Gospića koji se igraju s bolesnom djecom, čitaju im priče i na taj način pomažu u ozdravljenju.

 Kroz polikliničku djelatnost:

Pedijatrijska ambulanta radi od 09 h do 13 h (u ambulanti se pregledavaju bolesna djeca, sva djeca iz hitnog prijema, te provodimo i redovno cijepljenje zdrave djece ovisno o narudžbi u određene dane u tjednu)

U kabinetu za pedijatrijsku dijagnostiku obavljamo pregled ultrazvuka mozga i kukova za novorođenčad i dojenčad.

Sve narudžbe za preglede i ultrazvuk se provode na broj telefona centralnog prijema 053 658 531 ili broj fax-a 053 573 -488

Smještaj roditelja uz bolesno dijete moguće je ostvariti:

  • u okviru Akcije za osmjeh djeteta – dječji odjel prijatelj djece omogućen je 24- satni smještaj jednog od roditelja bez obzira na dob djeteta u bolesničkoj sobi bez prava na obroke (roditelj je prisutan uz smještaj na ležajevima i foteljama sa drugim roditeljima u bolesničkoj sobi).
  • cjelodnevni smještajuključujući noćenje i tri obroka za majke djece koje doje, pod uvjetom da je majčino mlijeko jedina prehrana dojenčeta (uz uputnicu koju majci izdaje njezin izabrani doktor)
  • apartmanski smještaj uz nadoplatu 200 kn (PDV uključen)24-satni smještaj jednog od roditelja bez obzira na dob djeteta uključujući tri obroka tijekom boravka

 

Dragi roditelji!

 Ove su upute namijenjene Vama koji ćete boraviti uz svoje dijete tijekom 24 sata.

Imaju za cilj da Vašem djetetu i Vama boravak u bolnici olakšaju i učine ugodnijim. U ovim trenucima Vi ste najpotrebniji Vašem djetetu, te Vas ljubazno molimo da kroz suradnju, razumijevanje, strpljenje i partnerski odnos doprinesete dobrobiti Vašeg djeteta. Svojim znanjem i stručnošću nastojat ćemo napraviti sve da oporavak bude što brži, te da boravak u bolnici bude što kraći.

Po prijemu djeteta na odjel osoblje će Vas upoznati sa uvjetima smještaja. U dogovoru sa nadležnim liječnikom za vrijeme vizite dobit ćete sve potrebne informacije o zdravstvenom stanju djeteta.

ŠTO PONIJETI U BOLNICU?

Preporuča se ponijeti nekoliko omiljenih djetetovih stvari, sredstva za osobnu higijenu djeteta, pidžamu, ugodnu dnevnu odjeću, kućne papuče za roditelje i dijete. Napominjemo da odjel nije u mogućnosti snositi odgovornost za izgubljene stvari. Svome djetetu možete donositi hranu i sokove uz prethodan dogovor s nadležnim liječnikom i medicinskom sestrom.

 

Opća Bolnica Gospić