Četvrtak, 09 Srpanj 2020 09:46

HRVATSKE LIJEČNICE

ŽENE U MEDICINI BROJČANO DOMINIRAJU, ALI NE NA VODEĆIM POLOŽAJIMA

 

Danas u Hrvatskoj, prema Demografskom atlasu Hrvatske liječničke komore, imamo 67 % liječnica i 37 % liječnika. To znači da je od 15.294 liječnika u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj 9635 liječnica, dok je u javnom zdravstvu od 14.904 liječnika 64 posto žena, tj. liječnica (9538). Prema podacima HLK-a broj novih članova upisanih u Komoru 2019. godine bio je 1084, od čega je 416 novodiplomiranih liječnika i 668 liječnica. U HLK-u ističu da je 2019. godina bila posebna po tome što su bili upisi dviju generacija članova: one koji su diplomirali 2018. (imali su obvezu odrađivanja staža i polaganja stručnog ispita) i članove koji su diplomirali 2019. (i odmah dobivali licencije za samostalan rad, bez obveze staža ili polaganja stručnog ispita). I ovdje je evidentno da je broj mladih liječnica znatno veći od broja muških kolega. Također, od 8848 specijalista u javnom zdravstvu čak su 61 posto (5397) žene. Iz ovih brojeva dalo bi se zaključiti da je medicina postala žensko zanimanje. Unatoč tome što su liječnice u zdravstvu prisutne u značajno većem broju od kolega liječnika, ne može se reći da „dominiraju“ u ovoj profesiji. Naime, na vodećim položajima, na mjestima ravnatelja bolnica i zdravstvenih ustanova te na mjestima predstojnika klinika, još uvijek je znatno više muškaraca nego žena, a slično je i na akademskim položajima, kao i u napredovanjima liječnika/liječnica izvan medicine (npr. u politici).

 

Više o navedenoj temi možete pročitati u LIJEČNIČKIM NOVINAMA

Opća Bolnica Gospić