Javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži

Opća Bolnica Gospić