Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 12:19

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

Na temelju odredaba članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.,127/17.) i članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić, ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) za poslove radnog mjesta

 

  1. financijskog knjigovođe - VŠS (m/ž) – 1 izvršitelj
  2. referenta za pravne poslove - VŠS (m/ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti :

  • pod a) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije - stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (bacc.oec.)
  • pod b) završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij prava - stručni prvostupnik (baccalaureus) prava (bacc.admin.publ.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (presliku)
  • svjedodžbu o završenom školovanju – dokaz o ispunjavanju uvjeta (presliku)
  • potvrdu o radnom stazu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku)
  • uvjerenje o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa započima suglasno propisima za koje je nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje (kandidat mora ispunjavati uvjete koji su njima određeni) odnosno uz uvjet da Hrvatski zavod za zapošljavanje udovolji odgovarajućem zahtjevu ustanove (obrazac APZ-Z01) za izabranog kandidata.

     

Natječaj je otvoren od 13. rujna – 24. rujna 2018.g., a rok za obavještavanje kandidata  o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

                                                                                                   Opća bolnica Gospić

Više u ovoj kategoriji: JAVNI NATJEČAJ za pripravnike »
Opća Bolnica Gospić