Utorak, 18 Siječanj 2022 17:17

Poziv

 

 

   

 

OPĆA BOLNICA Gospić

Kaniška 111
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
UR.BROJ :  2125/53-_____/22
Gospić, 18. siječnja  2022. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, utvrđuje i objavljuje sljedeću

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na radno mjesto referent statističar - analitičar  1 izvršitelj/ica na neododređeno puno radno vrijeme u Službi za administrativne, financijske i tehničke poslove, Odjel za plan i analizu  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to:

 1. Slavica Kovačević
 2. Katarina Brkljačić
 3. Niwes Cvitković
 4. Petar Matić
 5. Tatjana Kranjčević
 6. Stipanija Mataija
 7. Daria Lemić
 8. Nikolina Pejnović
 9. Mihaela Skakić
 10. Ana Šimunić
 11. Nikola Vrban
 12. Mateo Devčić
 13. Jure Jurković
 14. Ana Starčević
 15. Katarina Butorac

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 15.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenovanim kandidatima s Liste kandidata upućuje

 

POZIV

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijem u Službu za administrativne, financijske i tehničke poslove, Odjel za plan i analizu na radno mjesto referent statističar - analitičar  1 izvršitelj/ca na neododređeno puno radno vrijeme koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 145/2021 od 29. prosinca 2021. godine, da pristupe dana

27. siječnja 2022. godine u 11 sati, Velika dvorana Kulturno informativnog centra Gospić, Budačka 12

radi provedbe provjere znanja, a razgovor će se obaviti s prva/e tri najbolje rangirana/e kandidata/kinje.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

PRAVILA PISANOG TESTIRANJA

 1. Po dolasku na pisanu provjeru znanja, od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 2. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
 3. Pismeno testiranje se sastoji od 15 pitanja od kojih se svaki točan odgovor vrednuje s 2 boda. Kandidati mogu ostvariti ukupno 30 bodova, a u drugu fazu upućuju se samo prva tri najbolje rangirana kandidata.
 4. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Napomena:

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila iz točke 4. bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Tijekom održavanja testiranja kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ice testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

Kandidati/kinje koji zakasne neće moći pristupiti testiranju.

Molimo ponesite kemijske olovke i kalkulator.

Pri dolasku na testiranje obavezno je imati valjanu EU digitalnu COVID potvrdu, dokaz o negativnom testu ili drugi odgovarajući dokaz iz Odluke Stožera civilne zaštite od 12.11.2021. („Narodne novine“, broj 121/21). Nošenje zaštitne maske za lice prilikom provedbe pismenog testiranja je obvezno.

Nakon provedbe pisanog testiranja, prva/e tri najbolje rangirana/e kandidata/kinje će pristupiti razgovoru s Povjerenstvom.

Rezultati pismene provjere bit će objavljeni na  Web stranici Ob Gospić i oglasnoj ploči Ob Gospić sljedeći radni dan u 10:00 sati, a razgovor će se održati s prva tri najbolje rangirana kandidata/kinje u 12:00 sati. U istom dokumentu će biti naznačeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom. Povjerenstvo za razgovor s kandidatom/kinjom utvrđuje motiviranost/entuzijazam, organizacijske vještine, komunikacijske vještine i naklonjenost timskom radu.  

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat/kinja može ostvariti je 45 bodova (pismena provjera ukupno 30 bodova, a razgovor 15 bodova).

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Opće bolnice Gospić Izviješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a koji donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata/kinje.

 

ZVORI ZA PROVJERU ZNANJA

za radno mjesto referent statističar – analitičar u Službu za administrativne, financijske i tehničke poslove, Odjel za plan i analizu:

 

OPIS POSLOVA

SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNE, FINANCIJSKE I TEHNIČKE POSLOVE 

Odjel za plan i analizu

- referent  statističar - analitičar (radno mjesto III. vrste)

OPIS POSLOVA:

 • prikuplja i obrađuje statističke podatke
 • izrađuje statističke analize podataka
 • statistički prati i evidentira podatke po pojedinim službama
 • obrađuje podatke statističkim metodama i alatima
 • sudjeluje u izradi financijskog plana, te ostalih godišnjih i srednjoročnih planova obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

 

PODACI O PLAĆI

Plaća radnog mjesta referent  statističar – analitičar određena je  Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21 i 78/21) i Zakonom o osnovici plaće u javnim službama („Narodne novine“, broj 39/09, 124/09).

 

Opća Bolnica Gospić