Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 12:19

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje

Na temelju odredaba članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.,127/17.) i članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić, ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) za poslove radnog mjesta

Stranica 13 od 13
Opća Bolnica Gospić