Uređaj za okularno koherentnu tomografiju - OCT aparat

Opća Bolnica Gospić