Jednokratni nekemijski potrošni medicinski materijal i hematološko potrošni materijal

Opća Bolnica Gospić